Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W OLSZTYNIE

ul. Edwarda Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn

tel. 895428233

e-mail: sekretariat@sp12.olsztyn.eu

WWW: http://www.sp12.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Alicja Pogorzelska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP12 - klasa I AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostki


Szanowni Rodzice
Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie prowadzi zapisy uczniów do klas pierwszych
na rok szkolny 2022/2023


Nie jestem jedynie Twoim Nauczycielem, jestem również Przewodnikiem.
Codziennie wskazuję wspólną drogę, przez Ciebie, ale i przed siebie.
Uważność jest moim drogowskazem, gdyż nie chcę niczego pominąć”  


Jesteśmy w drodze do inicjatywy, którą jest ruch „Budzących się szkół.
Najważniejsze ramy „Budzącej się szkoły” to: 
 • od kultury nauczania do kultury uczenia się,
 • od błędu do doceniania,
 • od przedmiotów do projektów,
 • od standaryzacji do personalizacji,
 • od podporządkowania do autonomii,
 • od słuchania do działania,
 • od hierarchii do partnerstwa,
 • od rywalizacji do współpracy.


Nasze wartości:

 • uważność jest naszym atrybutem w pracy z Uczniami, Rodzicami i sobą wzajemnie,
 • wierzymy w to, że uczeń jest w stanie nauczyć się tego, czegokolwiek sam zapragnie,
 • tworzymy wspólnotę szkolną, która uczy się od siebie każdego dnia,
 • wzajemna życzliwość to codzienność szkoły,
 •  nauczyciele są odpowiedzialni za wyposażanie uczniów w umiejętności, które ułatwią im rozwój oraz pomogą wyznaczyć własne horyzonty,
 • rodzice uczniów są partnerami nauczycieli, w dziele wychowania młodego człowieka,
 • ufamy, że podstawą edukacji są właściwe relacje między ludźmi,
 • stawiamy na bezpieczeństwo oraz szczęście dziecka,
 • kreatywni nauczyciele w naszej szkole koncentrują się na uczniu, a ich celem zawodowym jest akceptowanie człowieka, wspieranie go, oraz dawanie wszelkich szans,
 • szkoła tworzy warunki do nauki, a nauczyciele tworzą najlepszą przestrzeń dla edukacji swoich uczniów,
 • nasza szkoła będzie starała się nie tylko przygotowywać ucznia do życia w świecie, ale kształtować go, w ten sposób, że będzie gotowy „ułożyć świat na nowo” i będzie stawiał czoła wyzwaniom, których  jeszcze nie przewidujemy. 


Nasze cele:

 • odpowiedzialność za drugiego człowieka,
 • współpraca,
 • podtrzymanie poczucia polskiej tożsamości,
 • dbanie o harmonijny rozwój każdego ucznia,
 • codzienna komunikacja,
 • wsparcie rodziców w wychowaniu,
 • dbałość o bezpieczeństwo.


Nasza wizja:

„Wizją naszej szkoły jest, samodzielnie i krytycznie myśląca uczennica i uczeń, 
którzy przejawiają postawę innowacyjną, stosują technologię,
oraz potrafią rozwiązywać swoje problemy”.


Nasze zalety:

 • szkoła położona jest w bezpiecznym miejscu na Osiedlu Nagórki,
 • nauka w klasach I- III odbywa się w wydzielonej, kolorystycznie unikatowej przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej,
 • otoczeniem szkoły jest duży teren zielony z boiskiem szkolnym,
 • zajęcia dydaktyczne dla uczniów są ciekawe i inspirujące,
 • stawiamy na zaspokajanie naturalnej ciekawości dziecka, na współpracę i działanie projektowe oraz na myślenie krytyczne,
 • dbamy o odpowiedni nastrój naszej szkolnej codzienności i wierzymy, że rozwój i skuteczna nauka są łatwiejsze w przyjaznej atmosferze, a uporządkowane emocje dziecka tworzą przestrzeń myślową, pobudzającą ciekawość i chęć działania,
 • w szkole pracują życzliwi i wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy stosują najnowsze techniki i metody pracy,
 • uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 
 • szkoła organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • kreujemy prozdrowotne postawy i zachowania uczniów,
 • bierzemy udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • korzystamy z programu rządowego „Program dla szkół”, uczniowie otrzymują owoce oraz naturalne produkty mleczne,
 • uczestniczymy w programie „Czysta woda – zdrowia doda”. Uczniowie mają dostęp do źródełka wody, jako daru od olsztyńskich Wodociągów,
 • dbamy o wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki,
 • zapewniamy profesjonalną opiekę nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej stawiamy na ruch, zabawę, pomoc w nauce oraz rozwijanie zainteresowań,
 • szkoła jest miejscem bezpiecznym – chronionym monitoringiem wizyjnym,
 • w szkole nauczyciele znajdują w rodzicach i partnerów i sojuszników. Współpraca z rodzicami oparta jest na zaufaniu, życzliwości oraz wzajemnym szacunku,
 • zapewniamy uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w szkole zatrudnieni są: pedagog szkolny, logopeda, nauczyciel terapii pedagogicznej, bibliotekarz,
 • współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 mieszczącą się w budynku Szkoły,
 • szkoła otrzymała dofinansowanie z programów rządowych "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", "Posiłek w szkole i w domu",
 • na terenie szkoły znajduje się siedziba Pałacu Młodzieży z ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów np. teatralne, plastyczne, gry na perkusji, ukulele i inne,
 • na terenie szkoły odbywają się zajęcia taneczne prowadzone przez olsztyńskie kluby taneczne.


Baza lokalowa:

 • sale lekcyjne oraz 3 świetlice w edukacji wczesnoszkolnej wyposażone są w ławki i krzesełka z regulacją do wzrostu dziecka, sprzęt multimedialny, tablety z dostępem do Internetu,
 • w klasach I-III każdy uczeń ma do swojej dyspozycji szafkę do przechowywania podręczników i przyborów,
 • pracownia informatyczna z dostępem do Internetu,
 • biblioteka i czytelnia multimedialna,
 • aula, pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz mniejsza sala gimnastyczna wyłożona materacami do zajęć z wychowania fizycznego,
 • harcówka, 
 • boiska sportowe,
 • gabinet pedagoga, logopedy i terapii pedagogicznej,
 • świetlica szkolna czynna od 6.30 do 17.00,
 • stołówka szkolna czynna w godz. od 11.00 do 13.45. 


W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne:
 • "Uczę się świata w języku angielskim. Wykorzystanie Tik w nauce języka angielskiego",
 • "Nauczanie przez kodowanie i programowanie",
 • "Wartościowy świat baśni i bajek",
 • "Gry, zabawy - w tym nauka, ważne dla każdego zucha"
 • "System edukacji przez ruch na zajęciach szkolnych",
 • "OK zeszyt",
 • "Zdrowa gimnastyka dla szkolnego smyka",
 • "Szkoła bliska historii",
 • "Czytać zawsze warto".

Edukacja dzieci począwszy od najmłodszych lat jest wspólną sprawą rodziców oraz szkoły. Rodzice są pierwszymi nauczycielami dziecka, to oni rozpoczynają proces edukacji, wpajają wartości, rozbudzają uczucia i kształtują wyobraźnię. Szkoła kontynuując edukację, rozwija i pogłębia treści wyniesione z domu, w sposób systemowy. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdza ją oraz ocenia.


„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka,
nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów.[…]
Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytania”.
Janusz Korczak


Zapraszamy do odwiedzenia naszej
 strony internetowej: https://sp12.olsztyn.eu/ oraz 

Życzymy wspaniałej, wspólnej przygody edukacyjnej. 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6