Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego i przyjęć innym trybem wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
26.02.2024 08:00 Publikacja oferty
04.03.2024 08:00 15.03.2024 15:00 Rejestracja kandydatów
22.03.2024 14:00 25.03.2024 06:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców
25.03.2024 06:00 27.03.2024 15:00 Potwierdzanie woli
28.03.2024 14:00 20.08.2024 08:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców
20.08.2024 08:00 22.08.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
26.08.2024 14:00 27.08.2024 06:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców
27.08.2024 06:00 28.08.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
29.08.2024 10:00 31.08.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców