Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
28.02.2022 00:00 Publikacja oferty
14.03.2022 08:00 25.03.2022 15:00 Rejestracja kandydatów
01.04.2022 14:00 04.04.2022 06:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców
04.04.2022 06:00 08.04.2022 15:00 Potwierdzanie woli
11.04.2022 14:00 31.07.2022 15:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców
22.08.2022 08:00 23.08.2022 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
25.08.2022 14:00 26.08.2022 06:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców
26.08.2022 06:00 29.08.2022 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
30.08.2022 10:00 31.08.2022 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców