Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli (DOCX)
Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole
Pobierz (0,08 MB)
Wniosek o przyjęcie kandydata (PDF)
do szkoły podstawowej od 1 września 2022 r.
Pobierz (0,24 MB)
Zgłoszenie do szkoły obwodowej (PDF)
Zgłoszenie do szkoły obwodowej
Pobierz (0,23 MB)
Zarządzenie nr 16 Prezydenta Olsztyna z dnia 20.01.2022 r. (PDF)
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2022/2023
Pobierz (0,24 MB)
UCHWAŁA NR XLII/784/17 RADY MIASTA OLSZTYNA (PDF)
z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej
Pobierz (0,41 MB)
Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu kandydata na terenie Miasta Olsztyna (PDF)
Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu kandydata na terenie Miasta Olsztyna
Pobierz (0,09 MB)
Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole (PDF)
Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole
Pobierz (0,09 MB)
Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły (PDF)
Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły
Pobierz (0,09 MB)