Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

tel. 895335045

e-mail: sekretariat@sp15.olsztyn.eu

WWW: http://sp15.olsztyn.pl

imię i nazwisko dyrektora: Zofia Barbara Bogacz

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP15 - klasa I AngielskiAngielski HiszpańskiHiszpański NiemieckiNiemiecki

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Katering
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:45 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

Opis

      Szkoła Podstawowa Nr 15 mieści się w Śródmieściu, blisko dworca PKP. Placówka posiada dobrze wyposażone sale dydaktyczne, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, tereny zielone,  świetlicę (czynną w godz. 6:45 do 16:30), stołówkę oraz nowe wielofunkcyjne boisko sportowe. Dzieci objęte są opieką medyczną.

 Swoje tradycje szkoła pielęgnuje od roku 1960. Posiada własny hymn i sztandar. Jej historię tworzą całe pokolenia – dziadków, rodziców i dzieci.

Przyjazny klimat szkoły wspomaga wszechstronny rozwój dziecka oraz dbałość o jego bezpieczeństwo. Zajęcia w klasach I-III realizowane są na parterze,co zwiększa bezpieczeństwo uczniów, w salach wyposażonych w tablice interaktywne z wydzieloną przestrzenią na zabawy i naukę, natomiast w klasach IV-VIII zajęcia odbywają się na I i II piętrze. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez doskonale przygotowaną, kreatywną i otwartą na potrzeby dzieci i rodziców kadrę pedagogiczną, wielokrotnie nagradzaną przez Ministra MEN, W – M Kuratora Oświaty, Prezydenta Olsztyna,Dyrektora Szkoły. Sale lekcyjne klas IV-VIII wyposażone są w tablice interaktywne. Nauczyciele wykorzystują w pracy dydaktycznej technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), OK.

Realizujemy projekty lokalne, krajowe, europejskie Erasmus +,  e- Twining we współpracy ze szkołami partnerskimi państw europejskich, projekty EFS, projekty ekologiczne, promujące zdrowy styl życia, rozwijające zainteresowania i pasje uczniów. Nauczyciele są autorami wielu programów własnych realizowanych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych. Wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Uczestniczymy w programie edukacyjnym „Odyseja umysłu” i odnosimy sukcesy, realizowanym w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
Posiadamy Certyfikaty "Szkoły Odkrywców Talentów" , "Zielonej Flagi", "Szkoły Promującej Zdrowie", „Szkoła przyjazna dla sześciolatków”, „Szkoła wierna dziedzictwu”, „Szkoła Ucząca się”.

W naszych działaniach nie zapominamy o uczniach z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadamy klasy sportowe o profilu kolarskim ( będzie prowadzony nabór do klasy VI i VII). Uczeń zdolny rozwija  swoje pasje, zainteresowania na zajęciach dodatkowych oraz w pracy indywidualnej. Uczeń z trudnościami jest objęty terapią pedagogiczną. Poprzez terapię logopedyczną dbamy o wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy oraz korygowanie wad wymowy dzieci.
Szkoła kładzie duży nacisk na integrację ze środowiskiem. Włącza rodziców do aktywnej pracy na rzecz szkoły, do udziału w jej życiu oraz współdecydowaniu o jej funkcjonowaniu. W ramach działań Zespołu Wsparcia i Aktywizacji Rodziców organizujemy wspólne wyjazdy uczniów, rodziców i nauczycieli, Festyny Rodzinne.

 Ofertę wzbogaca:

  •  bliskość Szkoły Muzycznej (w każdym poziomie mamy po jednym oddziale klasy muzycznej),
  •  bliskość Filharmonii, teatru - udział w koncertach muzycznych i spektaklach teatralnych,
  •  profesjonalna, kreatywna i innowacyjna kadra, pedagogiczna w tym specjaliści - logopeda,  pedagog terapeuta oligofrenopedagog, surdopedagog, specjaliści do pracy z dziećmi ze spektrum Autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, pedagog szkolny,
  •  dziennik elektroniczny umożliwiający na bieżąco monitorowanie frekwencji i postępów w nauce
  •  działające Stowarzyszenie "Dla dobra szkoły", które wspiera nas  w pozyskiwaniu środków na rzecz społeczności szkolnej. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego
  •   Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”
    
    
Zajęcia pozalekcyjne :

        Poza zajęciami obowiązkowymi organizujemy zajęcia dodatkowe dla klas I-III i IV-VIII. Proponujemy zajęcia wspierające dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne), rozwijające uzdolnienia i zainteresowania (m.in. matematyczne, polonistyczne, informatyczne, historyczne, przyrodnicze, teatralne, turystyczne, edukacji regionalnej, survivalu).
W czasie ferii szkoła organizuje półzimowiska, latem – półkolonie.

Szczególne osiągnięcia:

        Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim i krajowym. Zdobywają wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Mamy licznych laureatów i finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Możemy poszczycić się III miejscem w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w piłce nożnej, Mistrzostwem Olsztyna w piłce siatkowej ( I m-ce w województwie i regionie),  III miejscem w Wojewódzkim Turnieju Indiaki, oraz licznymi sukcesami  w wyścigach kolarskich o różnym zasięgu.
Nasza placówka zdobyła Złotą Statuetkę Europrodukt w kategorii „Inicjatywa edukacyjna”, statuetkę „Przyjaciel Ziemi” (brązową, srebrną) za realizację projektów ekologicznych, Certyfikat Lokalnego Centrum Ekologicznego, Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi oraz Szkoły Odkrywców Talentów, Certyfikat Szkoła Przyjazna 6-latkom, Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,Certyfikat Szkoły Zd@(o)lnej. I miejsce w konkursie „Szkoł@ w sieci”

Dojazd:

      Dojazd do szkoły tramwajami linii 2,3 (przystanek przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i ul. Kętrzyńskiego), autobusami linii 121,126, 128, 134 przystanki około 200 m od budynku (przy Dworcu Głównym) i dojazd do ul. Kołobrzeskiej - autobus linii 10


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6