Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W OLSZTYNIE

ul. Tadeusza Kościuszki 70, 10-553 Olsztyn

tel. 895248240

e-mail: kancelaria@sp2.olsztyn.eu

WWW: http://www.sp2olsztyn.pl/

imię i nazwisko dyrektora: Iwona Jasińska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP02 - klasa I

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

NASZA SZKOŁA to miejsce, w którym DZIECKO-UCZEŃ poznaje siebie, innych ludzi i świat, tradycje regionu, zasady współżycia, uczy się żyć nie tylko dla siebie. UCZEŃ uzyskuje pomoc i wsparcie PEDAGOGÓW-WYCHOWAWCÓW. W naszej szkole żaden uczeń nie pozostaje anonimowy. Dbamy o jego bezpieczeństwo, wspomagając jego rozwój w przyjaznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.


WSPOMAGAMY ROZWÓJ UCZNIÓW, ZAPEWNIAJĄC WSZECHSTRONNĄ POMOC:
 • Udzielamy Uczniom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, organizując  zajęcia rozwijające uzdolnienia,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne,  zajęcia terapeutyczne  i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, indywidualną pomoc psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, logopedy szkolnego, nauczyciela specjalisty. To, co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do każdego ucznia. 
 • Dbamy o zdrowie, prawidłową postawę oraz sprawność fizyczną naszych Wychowanków:
-  Realizujemy program Szkoła Promująca Zdrowie, otrzymaliśmy Certyfikat Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie. Sukcesem zakończył się nasz udział w  kampanii Zdrowie po Dzwonku i jako pierwsi w naszym mieście uzyskaliśmy Certyfikat Zdrowego Sklepiku.
-  Poszerzamy ofertę zajęć sportowych dla uczniów klas I-III w zakresie lekkoatletyki i piłki ręcznej, prowadzonych przez trenerów tych dyscyplin sportowych. W szkole działają dwa kluby sportowe: 
1/ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Dwójki Olsztyn, którego głównym celem jest organizacja zajęć sportowych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; 
2/ Uczniowski Klub  Sportowy Szkoła Lekkiej - organizacja dodatkowych zajęć z lekkiej atletyki.
Ponadto organizujemy cykliczne imprezy sportowe, również z udziałem rodziców i bliskich, np. Polska biega – SP 2 też biega, Mityng Lekkoatletyczny, Wiosenne zabawy sportowe na wesoło.
-  Realizujemy zewnętrzne programy profilaktyczne, np. Szkolny Klub Sportowy (program Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany od stycznia 2017r.), Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej, Lekkoatletyka dla każdego, 
5 porcji owoców, warzyw lub soku, Trzymaj formę!, program profilaktyczny Bezpieczny Puchatek, organizowany we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. 
-   Za prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną w ramach projektu Zachowaj równowagę otrzymaliśmy certyfikaty: Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej. 

 • Stwarzamy warunki do rozwoju talentów i zainteresowań. Placówka uzyskała tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW za wyróżniającą działalność na rzecz odkrywania oraz rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów. W ofercie szkoły znajduje się szeroka gama zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Szkoła zdobywa kolejne doświadczenia w podnoszeniu jakości usług edukacyjnych i  pozyskiwaniu środków finansowych, przeznaczonych na poszerzenie oferty: 
-Realizujemy liczne projekty w ramach  programu eTwinning.
-Od IX 2018 do XII 2022 realizowaliśmy projekt Akademia Dwójki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.;
- Wdrażamy innowacje pedagogiczne,  wpisane do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz zarejestrowane w Szkolnym rejestrze innowacji.
Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie biorą udział w ogólnopolskim programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, umożliwiającym dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem (zarówno klasyką, jak i twórczością współczesną) oraz pogłębienia wiedzy na temat sztuki filmowej.

 • Kształtujemy  postawy proekologiczne poprzez podejmowanie różnorodnych działań w szkole i jej otoczeniu, czego efektem jest czterokrotne zdobycie prestiżowego Certyfikatu Zielonej Flagi. Ponadto otrzymaliśmy Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Od IX 2019 r. realizujemy projekt Erasmus+ Smart Waste Manager, którego celem jest kształtowanie świadomości uczniów na temat ograniczenia marnowania wody, jedzenia, energii, czasu i ubrań;

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OLSZTYNIE:
 • Szkoła dwukrotnie została wyróżniona za jakość zarządzania przez Kapitułę konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości: nagroda główna za Doskonałość Zarządzania, wyróżnienie I stopnia za Doskonałość Zarządzania.
 • Minister Edukacji Narodowej przyznał szkole Certyfikat Szkoła Niepodległej 1918-2018 (II 2019).
 • W roku szkolnym 2017/2018 – oprócz Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał szkole Certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu (XI 2017) oraz Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo (II 2018).
 • Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wielokrotnie przyznał szkole wyróżnienie za największą w województwie liczbę laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych; ponadto nasi uczniowie zdobywają wysokie lokaty w przedmiotowych konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz osiągają znaczące sukcesy sportowe.
 • Od 2005 roku realizujemy światowy program edukacyjny Odyseja Umysłu, a szkolne drużyny Odysei Umysłu czterokrotnie  zdobyły tytuł laureata na Ogólnopolskich Finałach Odysei Umysłu (2006/2007, 2008/2009, 2016/2017, 2018/2019), zyskując prawo uczestnictwa w Światowych Finałach Odysei Umysłu w USA. W roku szkolnym 2012/2013 i 2018/2019 drużyny Odysei Umysłu w nagrodę za II miejsce w ogólnopolskim finale wzięły udział w EuroFestiwalu w Niemczech i w Rosji. 
 • Za stwarzanie najmłodszym uczniom optymalnych warunków rozwoju otrzymaliśmy następujące wyróżnienia:
 • wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej za podjęcie działań na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole w zadaniu Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym; wyróżnienie w konkursie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Sześciolatek w mojej szkole za niestandardowe działania w zakresie edukacji dzieci sześcioletnich w klasie pierwszej, III miejsce w konkursie Ministra Edukacji Narodowej dla Rad Rodziców Mam 6 lat.
 • Z sukcesem zrealizowaliśmy programy ogólnopolskie, których owocem są certyfikaty: Szkoła z klasą, Nauczyciel  z klasą, Uczniowie z klasą, Szkoła z Prawami Dziecka, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła w Ruchu, Szkoła gotowa na TIK, Chronimy Dzieci.

NAJMŁODSI UCZNIOWIE
Dla uczniów klas I-III przeznaczone jest 2.piętro budynku naszej szkoły. Znajdują się tam:
 • sale edukacji wczesnoszkolnej, wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne, służące aktywizowaniu procesu kształcenia, półki na przybory i książki dla każdego dziecka;
 • sala języka angielskiego z tablicą interaktywną;
 • bogato wyposażona sala terapii pedagogicznej 
Ponadto uczniowie mają do dyspozycji Szkolne Centrum Aktywności Ruchowej, salę gimnastyczną, aulę szkolną, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz dwie nowoczesne pracownie informatyczne.
Zajęcia w klasach I-III odbywają się w systemie dwuzmianowym.
Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i po ich zakończeniu  dzieci od klasy pierwszej mogą spędzić czas w świetlicy w godzinach od 6.30 do 17.00 oraz skorzystać z oferty stołówki szkolnej. 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6