Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W OLSZTYNIE

ul. Żołnierska 26, 10-561 Olsztyn

tel. 895336810

fax. 895336810

e-mail: sekretariat@sp22.olsztyn.eu

WWW: https://sp22.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Marek Smoliński

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP 22 - klasa I AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie to szkoła z ponad 40-letnią tradycją na osiedlu Kormoran. Jesteśmy placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, wspierającą i dbającą o wszechstronny rozwój ucznia. Wspieramy inicjatywy pomocne w tworzeniu i pielęgnowaniu tradycji szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców. Uczymy młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury naszego narodu.


Zajęcia w naszej szkole odbywają się w systemie dwuzmianowym, dla klas 1-3 w godz. 7:45 – 16:05, dla w klas 4-8  w godz. 7:45 – 17:00. Zespoły klasowe liczą do 25 uczniów.
Sale edukacji wczesnoszkolnej znajdują się na parterze i I piętrze. Wyposażone są w meble przystosowane do wieku i wzrostu uczniów, sprzęt multimedialny, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia. W salach jest miejsce na książki i przybory dzieci. Każda sala posiada wydzieloną przestrzeń do zabawy i odpoczynku.
Starsi uczniowie zajmują sale lekcyjne na I i II piętrze. Lekcje odbywają się w przedmiotowych pracowniach.
  • Posiadamy bardzo dobrze wyposażone gabinety do pracy logopedycznej i terapeutycznej,  dwie nowoczesne pracownie komputerowe, dwie sale gimnastyczne, salę gimnastyki korekcyjnej, gabinet pielęgniarski, mini plac zabaw oraz kompleks boisk Orlik.
  • W szkole funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Prężnie działa szkolna biblioteka, która dba o zaspokojenie wielu gustów czytelniczych i pomaga w wyszukaniu potrzebnych informacji.
  • Do dyspozycji uczniów jest świetlica szkolna otwarta w godzinach 6:30-17:00, w której zapewniamy zorganizowaną opiekę wychowawczą, gdzie pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej dzieci mogą swobodnie wypoczywać i bawić się, uczyć się, brać udział w różnych projektach edukacyjnych, korzystać z  pomocy naukowych, gier planszowych, puzzli. Współpracujemy z rodzicami, realizujemy Program świetlicowy - "Szkoła dla Rodziców"
  • Zapewniamy wyżywienie w stołówce szkolnej - obiady przygotowywane są na miejscu i wydawane w godzinach 11:00-14:00.
  • W naszej szkole stwarzamy dzieciom młodszym odpowiednie warunki do nauki i zabawy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele przedmiotów, specjaliści z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W klasach 1-3 realizowane są innowacje pedagogiczne :
- "Tańczymy" - zajęcia kształtujące umiejętności taneczne i ruchowe – pomoc dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptowaniu się w środowisku szkolnym, wspieranie umiejętności komunikacji, okazywania szacunku i otwartości na drugą osobę poprzez naukę dobrych manier nabywanych poprzez taniec.
Uczestniczymy i uczestniczyliśmy w różnych programach, projektach i akcjach min:
  • program edukacyjnym PCK "Dziel się Uśmiechem" ;
  • "Klub Młodego Odkrywcy"- doświadczenia na lekcji przyrody pod patronatem Centrum Nauki Kopernik ;
  • "Autochodzik" program komunikacyjny Word Olsztyn;
  • działalność ekologiczna na rzecz Ligi Ochrony Przyrody;
Realizowane są również  aktywności wspierające integrację zespołów klasowych- warsztaty i spotkania edukacyjne w szkole i  poza szkołą np. w Muzeum Przyrody, Arboretum.
W klasach młodszych i starszych realizujemy program Polskiego Związku Lekkiej Atletyki "Lekkoatletyka dla każdego" popularyzujący lekkoatletykę jako sport zachęcający dzieci do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy.
Prowadzimy działania propagujące właściwe nawyki żywieniowe i promujemy ideę zdrowego stylu życia. W roku 2013 otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

Nasze działania ukierunkowane są również na wsparcie uczniów i rodziców w pokonywaniu trudności szkolnych. Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zatrudniamy pedagoga, nauczyciela terapii pedagogicznej, rewalidacji i logopedę. Od 2006 roku posiadamy Certyfikat Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją".
Ważną rolę w życiu szkoły pełni Samorząd Uczniowski i Rzecznik Praw Ucznia, który reprezentuje interesy wychowanków. Aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu - dzieci chętnie włączają się w akcje i zbiórki.

W ramach rozwijania umiejętności oferujemy dzieciom do wyboru i zachęcamy do korzystania z zajęć sportowych i  kół zainteresowań: plastyczne, muzyczne- nauka gry na ukulele, językowe, matematyczne, szachowe, gry logiczne, nauka kodowania - współpracujemy z Uniwersytetem Dzieci. W szkole działa Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Level Up"
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich, w których odnoszą sukcesy. W listopadzie 2021 r. Szkoła zajęła 1 miejsce w Mistrzostwach Województwa War.-Maz. Szkolnego Związku Sportowego w szachach drużynowych.


                 ZAPRASZAMY !!!!!!


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6