Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE

ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn

tel. 895419689

e-mail: sekretariat@sp30.olsztyn.eu

WWW: http://sp30.olsztyn.pl

imię i nazwisko dyrektora: Anna Staryk

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP30 - klasa I AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła działająca od 1988 roku, powstała z inicjatywy społeczeństwa miasta dla uczczenia pamięci poetki Warmii i Mazur  Marii Zientary-Malewskiej. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych. Zajęcia klas I-III odbywają się w oddzielnej bryle budynku, rozpoczynają się o godzinie 8.00. Po zakończeniu lub przed lekcjami dzieci mogą korzystać z zajęć na świetlicy szkolnej czynnej od godziny 6.30 do 17.00. Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w salach gimnastycznych lub na boisku "Orlik".
Baza dydaktyczna:
-trzy sale świetlicowe wyposażone w multimedia,
-cztery nowoczesne sale gimnastyczne z zapleczem sportowym,
-biblioteka szkolna z czytelnią i centrum multimedialnym,
-dwie pracownie informatyczne,
-mały plac zabaw,
-kompleks boisk "Orlik",
-ogrodzony teren wokół szkoły ze stojakami na rowery,
-teren wokół szkoły objęty monitoringiem,
-stołówka szkolna z nowoczesnym zapleczem kuchennym i zbilansowanymi posiłkami.
Specjalistyczna pomoc:
-pomoc psychologiczno-pedagogiczna: wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego, pedagogów terapeutów, socjoterapeuty, logopedy, współorganizowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością,
-codzienna opieka pielęgniarki szkolnej,
-stała opieka stomatologa,
Zajęcia dodatkowe:
uczniowie uczestniczą w licznych, zróżnicowanych zajęciach pozalekcyjnych:
-koła rycerskiego, szachowych, matematyczno-przyrodniczych, turystycznych, plastycznych, sportowych, instrumentalno-wokalnych, teatralnych, czytelniczych, polonistycznych, Koła Młodego Odkrywcy.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6