Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE

al. Aleja Sybiraków 3a, 10-256 Olsztyn

tel. 895260331

e-mail: sekretariat@sp5.olsztyn.eu

WWW: http://www.sp5.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Andrzej Tymecki

Nie można wskazać prawidłowej lokalizacji jednostki na mapie

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP 05 - klasa I AngielskiAngielski NiemieckiNiemiecki

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Opis placówki:
Przed Państwem decyzja o wyborze Szkoły Podstawowej dla Waszego Dziecka.
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5 w Olsztynie pragnie ułatwić Państwu podjęcie tej decyzji. Przygotowaliśmy szeroką ofertę programową na rok szkolny 2022/2023.
Nasza szkoła  mieści się przy ulicy Sybiraków 3a na osiedlu Zatorze.


W pracy społeczności szkolnej najważniejsze u nas są trzy następujące kierunki:
- nauka,
- wychowanie,
- opieka i bezpieczeństwo.


Jedynie dzięki realizacji tych priorytetów szkoła może być: konkurencyjna, interesująca i odpowiedzialna.W naszej szkole żaden uczeń nie pozostaje anonimowy. Dbamy o jego: bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój w przyjaznym i zdrowym środowisku, kreatywność i samodzielny rozwój.

W  Szkole Podstawowej  nr 5 tworzymy warunki, aby uczeń poznawał siebie, innych ludzi, świat oraz region, w którym żyje. W wychowaniu patriotycznym współpracujemy ze Związkiem Sybiraków w Olsztynie.
Uczeń uzyska pomoc i wsparcie PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGA, LOGOPEDY, DORADCY ZAWODOWEGO i WYCHOWAWCÓW.

Dla uczniów klas I przeznaczone jest drugie piętro budynku naszej szkoły. Znajdują się tam: nowoczesne sale edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne, służące aktywizowaniu procesu kształcenia.
Uczniowie od pierwszych dni nauki w naszej szkole mogą spędzić czas pod opieką nauczycieli-wychowawców w  dwóch świetlicach w godz. 6:30-17:00.Nasza szkoła posiada:
- monitoring: 31 kamer,
- nowe sale edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w tablice interaktywne,
- 45 laptopów i 26 tabletów dla uczniów,
- kompleks nowych boisk sportowych,
- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinet stomatologiczny,
- nowoczesną stołówkę,
- nowe świetlice,
- pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego,
- sklepik szkolny,
- indywidualne szafki uczniowskie,
- nową salę gimnastyczną, salę z lustrami,
- nowoczesną siłownię,
- zieloną siłownię i edukacyjny plac zabaw dla dzieci,
- nowoczesną bibliotekę wyposażoną w komputery,
- dobrze wyposażone sale przedmiotowe (chemiczną, przyrodniczą, fizyczną, historyczną),
- pracownie językowe (j. angielskiego i j. niemieckiego) wyposażone w komputery i tablice interaktywne.Dojazd
Autobusy nr 107, 309 - przystanek przy szkole.
Autobusy nr 126, 131 - przystanek przy poczcie na ul. Limanowskiego (200 m do szkoły w linii prostej).
Autobusy nr 116, 136 - przystanek  na ul. Puszkina
Autobusy nr 110, 117 - przystanek przy Poliklinice.

Oferta:

Nasza szkoła stara się stworzyć warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka. Rozpoznajemy potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy aktywności gwarantujemy im sukces edukacyjny na miarę ich możliwości. Panuje u nas atmosfera ciepła, serdeczności, troskliwości i przyjaźni, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że proces nauczania i wychowania przebiega na najwyższym poziomie.

Uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 proponujemy atrakcyjną ofertę edukacyjną:
- wysoką jakość nauczania - nasi nauczyciele to ludzie kompetentni, wymagający, ale przede wszystkim rozumiejący potrzeby ucznia,
- stosujemy różnorodne aktywizujące metody pracy z dziećmi,
- zapewniamy specjalistyczną opiekę (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno- wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną),
- oferujemy możliwość wykupienia w stołówce szkolnej dwudaniowych obiadów,
- zapewniamy uczniom swobodę i bezpieczeństwo w wydzielonej „Strefie Pierwszaka”,
- bierzemy udział w programach i projektach ogólnopolskich, międzynarodowych oraz polsko-niemieckiej wymianie młodzieży,
- organizujemy wyjścia do kina, teatru, filharmonii, biblioteki multimedialnej czy na Europejskie Dni Nauki,
- integrujemy najmłodszych uczniów ze starszymi poprzez projekt „Starszy brat i starsza siostra”.

Nasza  szkoła może zaoferować ponadto:
- konsultacje nauczycieli i Uczniowskie Grupy Wsparcia,
- uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
- realizacje projektów edukacyjnych
- naukę w klasach sportowych o ukierunkowaniu piłka nożna, 
- gwarancję wysokiej jakości nauki języka niemieckiego we współpracy z Goethe Instytut w Niemczech.
Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6