Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE

ul. Bałtycka 151, 11-041 Olsztyn

tel. 895238731

fax. 895238731

e-mail: sekretariat@zsp1.olsztyn.eu

WWW: http://sp19.zs-p1.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Anna Sankowska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP19 - klasa I AngielskiAngielski NiemieckiNiemiecki

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:45 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

Dnia 5 września 1945 r. zainaugurowano pierwszy rok nauki w naszej szkole, a 21 lat później 1 września 1966 r. nadano szkole imię wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika.
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie jest miejscem:
- przyjaznego zdobywania wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie,
- rozwijania zdolności i zainteresowań,
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- wspierania Rodziców w procesie wychowawczym.
Uczniowie uczą się kreatywności, twórczego myślenia, samodzielnego i sprawnego działania.
Misją Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika jest pielęgnowanie 70 lat tradycji.
Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną i wspierającą Rodziców w procesie wychowawczym. Uczymy kreatywności, twórczego myślenia, samodzielnego i sprawnego działania.
Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów, rozwijamy talenty, zdolności i zainteresowania. Jakość kształcenia naszych uczniów jest na wysokim poziomie.
Szkoła posiada salę gimnastyczną, kompleks boisk "Orlik" (do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową i boisko do gry w tenisa ziemnego), "Edukacyjny Plac Zabaw". W szkole jest gabinet profilaktyki oraz własna kuchnia i stołówka.
Nowatorskim rozwiązaniem w naszej Szkole jest urządzenie "Miasteczka Ruchu Drogowego", które służy uczniom jako baza dydaktyczna do praktycznej nauki o bezpieczeństwie ruchu drogowego. To miejsce, gdzie zdobywane są umiejętności jazdy na rowerze i właściwego zachowania się na drodze. Wszystkie sale dydaktyczne klas I-III wyposażone są w meble szkolne z szufladami dla każdego ucznia na pozostawienie książek i przyborów szkolnych. Dla uczniów klas IV - VIII przygotowane są szafeczki do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. Nasze pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. W ramach projektu "Wzbogacanie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych" szkoła otrzymała nowoczesny zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć przyrodniczych, matematycznych i języków obcych.
Wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna przygotowuje uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych. Zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, specjalistów terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki i gimnastyki korekcyjnej.
Uczniowie biorą udział w realizacji różnych projektów, programów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia "Szkoła po lekcjach". Uczestniczą w warsztatach muzealnych, teatralnych, systematycznie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze. 
Każdego roku szkolnego uczniowie aktywnie uczestniczą w organizacji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". W szkole działa koło wolontariatu "Pomocna dłoń".
SP 19 jest miejscem, które wspiera rodziców w procesie wychowawczym ich dzieci. To z myślą o rodzicach realizujemy programy i podejmujemy szereg przedsięwzięć organizując warsztaty "Szkoła dla Rodziców" oraz coroczne obchody "Dni Rodziny", a także "Dni Otwarte Szkoły".
Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-16.20 (zmianowość), a zajęcia pozalekcyjne do 18.30. Istniejąca w szkole świetlica funkcjonuje w godz. 6.45 - 16.30.
Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie wchodzi także ulica Kormorana.
Udział w projektach: "Kreatywne popołudnia, czyli jak spędzać wolny czas", realizowany we współpracy z Miejskim Zakładem Profilaktyki, Terapii i Uzależnień, "100 Dębów Pamięci Bohaterów Niepodległej", "BohaterOn włącz historię", Ogólnopolski projekt "Szkolne przygody gangu słodziaków".
Uzyskane certyfikaty: certyfikat nadany przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie "Bezpieczny uczeń-jak unikać zagrożeń" - 2021 r.,  "Szkoła Wierna Dziedzictwu" - 2018 r., "Szkolny Ogród Dydaktyczny" - 2018 r., Certyfikat Akademii Ratownictwa "Umiem pomóc", "Szkoła przyjazna środowisku" - 2018 r., "Szkoła Odkrywców Talentów" - tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej - 2011 r., "Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka" - tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej - 2012 r.,
tytuł "Bezpiecznej Szkoły"  - 2012 r., certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" - 2013 r., certyfikaty: "Szkoła Przyjazna żywieniu i Aktywności Fizycznej" nadany przez Instytut Żywności i Żywienia oraz Ministerstwo Zdrowia, certyfikat "Szkoły gotowej na TIK" w ramach programu "Aktywnej Edukacji".
Realizacja programów :
ogólnopolski program profilaktyczno-zdrowotny "3mamyzWami#" - kompleksowy system wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli w czasie pandemii w trosce o ich zdrowie psychiczne i fizyczne; rządowy program "Bezpieczna+" - poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią; ogólnopolskie programy z zakresu bezpieczeństwa w Internecie "Misja bezpieczny Internet"; ogólnopolski program edukacyjny "Program dla szkół" realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa; ogólnopolski program edukacyjny "Być jak Ignacy"- szerzenie ideii polskich wynalazców; program rządowy "Dla Niepodległej", program upowszechniania czytelnictwa "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"; wdrażanie programu wspomagania uczniów w wyborze zawodu "Laboratorium. Mój profil".
Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych: "Lekkoatletyka dla każdego", "Bezpieczna i przyjazna Szkoła", "Droga i ja", "Bezpieczna +" - kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy, poprawa bezpieczeństwa w szkole i poza nią, "Agresji mówimy NIE" - przeciwdziałanie agresji i przemocy, "Dziecko w sieci", "Sieciaki" - edukacja z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu.
Wdrażanie programów profilaktycznych i zdrowotnych: "Zdrowo jem, więcej wiem", "Śniadanie daje moc" - propagowanie zasad racjonalnego odżywiania, "Nie pal przy mnie proszę", "Trzymaj formę" - kształtowanie prozdrowotnych nawyków, zachęcanie do aktywności fizycznej, "Szkoła zdrowego uśmiechu", "Radosny uśmiech, radosna przyszłość", "Strażnicy uśmiechu" - kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, "Ratujemy i uczymy ratować" - zapobieganie wypadkom i sposoby zachowania się w miejscu wypadku, "Bieg po zdrowie" - pogłębianie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie.
Realizacja projektu Klasowy Klub Wolontariatu "Pomagam dzieciom z Syrii", "Pola nadziei" - program pomocy chorym przebywającym w hospicjum. Udział w: Akcji Wolontariatu "Świąteczna paczka dla Bezdomniaczka", kampanii regionalnej propagującej wolontariat "Kilometry Dobra 2019", "Kilometry Dobra 2020", zbiorkach żywności "Świątecznej" i Wielkanocnej".
Realizacja innowacji pedagogicznych: innowacja metodyczna w zakresie doskonalenia metod i form pracy z uczniem "Szach w edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III", "Czytam z klasą lekturki spod chmurki" - innowacja wspierająca rozwój czytelnictwa wśród uczniów klasy I-III, innowacja pedagogiczna w zakresie doskonalenia metod i form pracy z uczniem "Przygoda z kodowaniem" klasy I-III, "Nowoczesne technologie na lekcjach przyrody, biologii i chemii - wykorzystanie TIK w nauczaniu" - kl. IV-VIII.
Dojazd: autobus MPK nr 106 i 111, przystanek przy szkoleZdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6