Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie

ul. Melchiora Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn

tel. 0895429015, 0895424090

e-mail: szkola.sp25@zso3.olsztyn.eu

WWW: http://www.sp25.zso3.olsztyn.pl

imię i nazwisko dyrektora: Izabela Milan

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP25 - klasa I AngielskiAngielski
SP25- klasa I integracyjna Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki


     Nasza SZKOŁA jest PRZYJAZNA uczniom, 

wychodząca naprzeciw każdemu dziecku.

"Szkoła równych szans 

kształcąca młodzież otwartą na świat"
NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA DZIECIOM

  • doświadczoną i profesjonalną kadrę pedagogiczną - bardzo dobrze wykwalifikowanych  nauczycieli  oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, doradcę zawodowego, tyflopedagoga, surdopedagoga, terapii integracji sensorycznej, 
  • indywidualizację procesu nauczania i wychowania,


  • klasy ogólnodostępne liczące do 25 uczniów i klasę integracyjną (do 20 uczniów)