Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie

ul. Gietkowska 12, 10-170 Olsztyn

tel. 895340488, 895260934

e-mail: sms@bublewicz.pl

WWW: http://www.zso5olsztyn.edu.pl

imię i nazwisko dyrektora: Barbara Rapińczuk

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
I a gimnastyka sportowa SportowySportowy AngielskiAngielski Obowiązuje dodatkowy sprawdzianObowiązuje dodatkowy sprawdzian
I a taekwondo olimpijskie AngielskiAngielski Obowiązuje dodatkowy sprawdzianObowiązuje dodatkowy sprawdzian

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Katering
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa
Sportowego im. M. G.  BublewiczaAdres:
ul. Gietkowska 12, 10 – 170 OlsztynTelefon: 89 5260934, 89 5340488 E- mail: sms@bublewicz.plStrona www: www.zso5olsztyn.edu.plOpis:Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M. G.
Bublewicza wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa
Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie. Jesteśmy placówką z ponad 40 –
letnim doświadczeniem w zakresie wychowywania mistrzów sportu. Umożliwiamy
naszym uczniom łączenie nauki z realizacją pasji sportowych. Na I etapie
edukacyjnym szkolenie sportowe realizujemy w dwóch dyscyplinach: taekwondo
olimpijskim chłopców i dziewcząt oraz gimnastyce sportowej dziewcząt.  WARUNKI PRZYJĘCIA:      Warunkiem przyjęcia kandydatów jest:1. Zaliczenie  próby
sprawności fizycznej:   a. gimnastyka
sportowa - uzyskanie wyniku minimum  30
pkt.   b. taekwondo
olimpijskie -uzyskanie wyniku minimum 220 pkt. 2. Pisemne wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów
prawnych  na uprawianie przez
kandydata     

     wybranej dyscypliny sportu.3. Posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim wydanym
    przez  lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.

                     OFERUJEMY:                                                                                                                                                  

-
opiekę świetlicową w godz. 6.30 – 17.00;- obiady dwudaniowe w stołówce szkolnej;- opiekę specjalistów szkolnych: pedagoga oraz psychologa ;- plac zabaw  dla najmłodszych.Szkolenie sportowe odbywa się w obiektach szkoły:- sali specjalistycznej do gimnastyki sportowej;- sali do gier zespołowych z matą do taekwondo;- sali rekreacyjno – sportowejJĘZYKI OBCE:

Język angielskiSZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA: Nasi uczniowie
– zawodnicy to multimedaliści Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach
wiekowych, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików, członkowie Kadry Narodowej.Oprócz
rozwijania zainteresowań sportowych, nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych
konkursach edukacyjnych:-
klasy I – III – „Alfik matematyczny”/ konkurs ogólnopolski/, „Kangur” / konkurs
międzynarodowy/, szkolny konkurs ortograficzny, „Z poprawną polszczyzną na co
dzień”, Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych;-
klasy IV – VI – międzyszkolne konkursy przedmiotowe organizowane przez
Kuratorium Oświaty, „Olympus”, „Kangur”, „Z poprawną polszczyzną na co dzień”,
szkolne konkursy ortograficzne, językowe, recytatorskie, czytelniczy oraz
literacki.DOJAZD:

Autobusami MPK linii 110, 117, 136 Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6