Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W OLSZTYNIE

ul. Żołnierska 26, 10-561 Olsztyn

tel. 895336810

fax. 895336810

e-mail: sekretariat@sp22.olsztyn.eu

WWW: https://sp22.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: Marek Smoliński

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
SP 22 - klasa I AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie to szkoła z ponad 45-letnią tradycją, ugruntowaną na osiedlu Kormoran. Jesteśmy placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, wspierającą i dbającą o wszechstronny rozwój ucznia. Wspieramy inicjatywy pomocne w tworzeniu i pielęgnowaniu tradycji szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców. Uczymy młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury naszego narodu.


Zajęcia w naszej szkole odbywają się w systemie dwuzmianowym, dla klas 1-3 w godz. 7:45 – 16:05, dla w klas 4-8  w godz. 7:45 – 17:00. Zespoły klasowe liczą do 25 uczniów.
Sale edukacji wczesnoszkolnej znajdują się na parterze i I piętrze. Wyposażone są w meble przystosowane do wieku i wzrostu uczniów, sprzęt multimedialny, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia. W salach jest miejsce na książki i przybory dzieci. Każda sala posiada wydzieloną przestrzeń do nauki, zabawy i odpoczynku.
Starsi uczniowie zajmują sale lekcyjne na I i II piętrze. Lekcje odbywają się w przedmiotowych pracowniach.
 • Posiadamy bardzo dobrze wyposażone gabinety do pracy logopedycznej i terapeutycznej,  dwie nowoczesne pracownie komputerowe, dwie sale gimnastyczne, salę gimnastyki korekcyjnej, gabinet pielęgniarski, mini plac zabaw oraz kompleks boisk Orlik.
 • W szkole funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Prężnie działa szkolna biblioteka, która dba o zaspokojenie wielu gustów czytelniczych i pomaga w wyszukaniu potrzebnych informacji.
 • Do dyspozycji uczniów są dwie świetlice szkolne otwarte w godzinach 6:30-17:00, w której zapewniamy zorganizowaną opiekę wychowawczą, gdzie pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej dzieci mogą swobodnie wypoczywać i bawić się, uczyć się, brać udział w różnych projektach edukacyjnych, korzystać
  z  pomocy naukowych, gier planszowych, puzzli. Współpracujemy z rodzicami, realizujemy Program świetlicowy - "Szkoła dla Rodziców"
 • Zapewniamy wyżywienie w stołówce szkolnej - obiady przygotowywane są na miejscu i wydawane
  w godzinach 11:00-14:00.
 • W naszej szkole stwarzamy dzieciom młodszym odpowiednie warunki do nauki i zabawy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele przedmiotów, specjaliści z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W klasach 1-3 realizowane są innowacje pedagogiczne :

- "Koło Taneczne" zajęcia kształtujące umiejętności taneczne i ruchowe – pomoc dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptowaniu się w środowisku szkolnym, wspieranie umiejętności komunikacji, okazywania szacunku i otwartości na drugą osobę poprzez naukę dobrych manier nabywanych poprzez taniec.
-Poznajemy naszą Warmię -zapoznanie z kulturą i historią oraz walorami Warmii, integracja społeczności szkolnej.

W klasach 4-8 realizowane są innowacje pedagogiczne :

- "Koło Taneczne" zajęcia kształtujące umiejętności taneczne i ruchowe – pomoc dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptowaniu się w środowisku szkolnym, wspieranie umiejętności komunikacji, okazywania szacunku i otwartości na drugą osobę poprzez naukę dobrych manier nabywanych poprzez taniec.
-Olsztyn wczoraj i dziś-poznanie historii miasta i regionu, kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu
-Around the Great Britan-poszerzenie wiedzy o kulturze i zwyczajach w krajach anglojęzycznych.

Uczestniczymy w różnych programach, projektach i akcjach min:                               
 • Naukowo-techniczne 
 • Ogólnopolski Program Laboratoria Przyszłości, celem inicjatywy edukacyjnej MEiN jest kształtowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów - Zajęcia z konstruowania i programowania robotów z klocków Lego 
 • Program Ogólnopolski  - Uczymy Dzieci Programować oraz Matematyka Na Macie w klasach 1-3 Ozoboty, Photony
 • Czytelnicze
 • Międzynarodowy projekt czytelniczy pt. Magiczna Moc Bajek Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie oraz kształtowanie postaw społecznych.
 • „Cała polska czyta dzieciom” – Kampania Społeczna której celem jest promowanie czytelnictwa. 
 • Patriotyczno-historyczne
 • Projekt - "Kufer Dziedzictwa Kulturowego" 
 • BohaterON-włącz historię Kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
 • Promujące zdrowy styl życia
 • Program Edukacyjny - "Trzymaj Formę" współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców  Prowadzimy działania propagujące właściwe nawyki żywieniowe i promujemy ideę zdrowego stylu życia. Otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. 
 • Sam sobie sterem – wszędzie pieszo lub rowerem” – kampania Miasta Olsztyn Głównym celem było zgromadzenie jak największej liczby kilometrów przejechanych dowolnym, bezemisyjnym środkiem transportu.
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka - ogólnopolski program edukacyjny, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech obszarach: na drodze, w domu, w szkole, w internecie. 
 • Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.
 • Program dla Szkół - mleko, owoce i warzywa w szkole.
 • W klasach młodszych i starszych realizujemy program Polskiego Związku Lekkiej Atletyki "Lekkoatletyka dla każdego" popularyzujący lekkoatletykę jako sport zachęcający dzieci do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy.
 • Ekologiczno-przyrodnicze
 • Jestem Przyjacielem Ziemi- kampania edukacyjna Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego wydziału Wydział Biologii i Biotechnologii przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody oraz UNO. Poszerzenie wiedzy na temat otaczającej przyrody.  Działania edukacyjne, przybliżają różne zagadnienia współczesnego świata i dbania
  o otaczające ekosystemy- efekt łąka kwietna przed szkołą certyfikat za udział w kampanii dla szkoły.
 • Ogólnopolski projekt "Klasa w terenie" 
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Z ekologią na Ty”

Profilaktyka
i edukacja psychospołeczna·  Przeciwdziałanie
agresji u dzieci i młodzieży – kampania profilaktyczna „Przemoc boli” -
pod patronatem Olsztyńskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli i patronatem Prezydenta Olsztyna cel poszerzenie
wiedzy na temat agresji, przemocy w mediach przeciwdziałanie tym zjawiskom-
efekt certyfikat dla szkoły kontynuacja w roku szkolnym 23/24·   Program
“Uniwersytet Dzieci w Klasie”. Program edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci-
mający na celu rozwijanie
kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • kampania społeczna: “Ja nie widzę ciebie, ty zobacz
  mnie!
  ,mające na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na
  otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych,
  przygotowanie uczniów do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją
  wzroku oraz zauważenie ich problemów.

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki” Termin
  realizacji projektu: wrzesień 2023 – czerwiec 2024 r. Projekt
  realizowany w świetlicy szkolnej klas 1-3
  Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom oraz ich
  wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do
  wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną·       
Ogólnopolska
kampania społeczna Szkoły Pełne Talentów | LIDL, którego ambasadorami
byli Anna i Robert Lewandowscy. ·       
akcja
,,Wkręć się’’ na rzecz podopiecznych Fundacji ,,Przyszłość dla Dzieci’’.
 • Ogólnopolski
  Projekt Edukacyjny - Lepsza Szkoła
CERTYFIKATY I DYPLOMY

 • Certyfikat Kuratora Oświaty Szkoła Wierna Dziedzictwu –
  działania w ramach certyfikatu. Celem jest kształtowanie tożsamości narodowej,
  więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji

 • Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku – konkurs Kuratora
  Oświaty celem działań jest integracja społeczności szkolnej wokół działań na
  rzecz poszanowania zasobów środowiska

 •  Kampania społeczna Fundacji Przyszłość Dla Dzieci – Dobro
  Oddaje
    -dyplom

 • Certyfikat Szkolnego Ogrodu dydaktycznego “O zieleń w
  szkolnym ogrodzie dbamy, czyste powietrze mamy”

 • „Mały miś w świecie wielkiej literatury” „Kreatywne prace
  plastyczne” uzyskanie certyfikatu


Nasze działania ukierunkowane są również na wsparcie uczniów i rodziców w pokonywaniu trudności szkolnych. Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zatrudniamy pedagoga, psychologa, nauczyciela terapii pedagogicznej, rewalidacji i logopedę. Od 2006 roku posiadamy Certyfikat Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją". 

Wspieramy dzieci mające trudności w nauce - organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
Ważną rolę w życiu szkoły pełni Samorząd Uczniowski i Rzecznik Praw Ucznia, który reprezentuje interesy wychowanków. Aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu - dzieci chętnie włączają się w akcje i zbiórki.

W ramach rozwijania umiejętności oferujemy  i zachęcamy do korzystania z zajęć sportowych i  zajęć kształtujących kreatywność  min.: plastyczne, językowe, matematyczne, szachowe, gry logiczne, nauka kodowania. W szkole prężnie działa Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Level Up" i szkolny zespół wokalny "Piszczałki".


Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich, w których odnoszą liczne  sukcesy.


W klasach młodszych i starszych realizujemy program Polskiego Związku Lekkiej Atletyki "Lekkoatletyka dla każdego" popularyzujący lekkoatletykę jako sport zachęcający dzieci do zorganizowanej aktywności fizycznej
w formie sportowej zabawy.
Prowadzimy działania propagujące właściwe nawyki żywieniowe i promujemy ideę zdrowego stylu życia. W roku 2013 otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

Nasze działania ukierunkowane są również na wsparcie uczniów i rodziców w pokonywaniu trudności szkolnych. Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zatrudniamy pedagoga, psychologa, nauczyciela terapii pedagogicznej, rewalidacji i logopedę. Od 2006 roku posiadamy Certyfikat Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją".
Wspieramy dzieci mające trudności w nauce - organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
Ważną rolę w życiu szkoły pełni Samorząd Uczniowski i Rzecznik Praw Ucznia, który reprezentuje interesy wychowanków. Aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu - dzieci chętnie włączają się w akcje i zbiórki.Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich, w których odnoszą sukcesy, min.
- uczeń 8 klasy został laureatem organizowanego przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty konkursu z historii,
- w międzyszkolnym konkursie polonistycznym dla uczniów klas 2-ich dzieci z naszej szkoły zajęły I i II miejsce,
- w roku 2021 uczniowie zajęli I miejsce w Mistrzostwach Województwa Warm.-Maz. Szkolnego Związku Sportowego Szachy Drużynowe, w roku 2022 zajęli IV miejsce a w roku 2023 III miejsce,
- w międzyszkolnym konkursie przyrodniczym dla uczniów klas 3-ich I miejsce zajął uczeń naszej szkoły.
                 
ZAPRASZAMY
     CZEKAMY NA WAS !!!!!!!!!


Zdjęcia jednostki